Scurtă descriere a proiectului

Acest proiect, intitulat Reprezentarea răufăcătorului și etica empatiei în narațiunile grafice americane, analizează un corpus de benzi desenate contemporane puțin discutate, care oferă o perspectivă unică asupra cadrului mental al răufăcătorului și asupra percepțiilor contemporane (adesea greșite) legate de factorii care cauzează repetarea și proliferarea faptelor rele, cu accent pe rolul empatiei față de răufăcător pe care astfel de texte l-ar putea genera.

Astfel, acest proiect încearcă să pună în prim-plan întrebări esențiale precum: cum pot contribui narațiunile despre trecut la o înțelegere mai nuanțată a săvârșirii infracțiunilor? Cum contribuie ele la memoria culturală a săvârșirii unor acte de violență, în special atunci când reprezentarea unor personaje istorice bine-cunoscute este amestecată cu elemente fantastice? Care este beneficiul producerii unei etici a empatiei, în care răufăcătorul este umanizat și chiar făcut să pară fermecător sau comic? Cum pot narațiunile care oferă răufăcătorului o expunere largă, poziționându-și astfel publicul în proximitatea intimă cu funcționarea (în mare măsură imaginată) a psihicului său, să negocieze riscul de a fi cooptate de ideologiile extremiste și susținătorii lor?

În dialog cu o serie de discipline – comics studies, memory studies, perpetrator studies, cu precădere – acest proiect speră să contribuie la o mai bună înțelegere a: 1) factorilor care facilitează producerea genocidului; 2) instabilitatea pozițiilor sociale dificile precum „victimă” și „răufăcător”, care pot deveni adesea interschimbabile; 3) valoarea empatiei în construirea unei etici care poziționează răufăcătorul în afara unor categorii neproductive precum cea a monstrului sau a bolnavului psihic; 4) dinamica dintre normele sociale și actele de violență pe care acestea le pot genera (intenționat sau neintenționat).